top of page

Биди и ти дел од нашиот тим! Вработи се во М3ДС

М3ДС академијата има потреба од инструктори за учебната академска 2018/2019 година. Заинтересираните ќе имаат шанса да работат како едукатори на помали групи студенти, на кои ќе го пренесат нивното знаење. Воедно ќе имаат можност да се надоградат од нашите специјалисти, дополнувајќи го своето знаење и да станат дел од нашиот професионален тим.


Што бараме од вас?


Да сте коректни, да знаете да работите во тимови, да сте мотивирани и да имате добри комуникациски и педагошки вештини, како и квалификувани знаења за дел од следните програми и области :

  1. Autodesk Maya

  2. zBrush

  3. Substance Painter

  4. Arnold

  5. Nuke

  6. 2D Animation


Што може да очекувате од нас?


Нашата корпоративна култура и практика ќе ви овозможи лесно да станете дел од нашиот тим, прескокнувајќи ги традиционалните хиерархиски норми на фунционирање. При вашето вредно работење и посветеност ќе ви се пружат можности и за свој личен развој и надоградба на оваа ИТ област, како и секој ваш дополнителен труд би бил соодветно награден.

Заинтересираните кандидати потребно е да ја пополнат формата на следниот ЛИНК и да пратат CV на m3dsanimaton@gmail.com 

댓글


bottom of page