Запиши се на курсот за 3Д печатење и добиј 3Д принтерСтанете дел и вклучете се во креирање на едни од најголемите иновации во светот, изучувајќи ја работата на 3Д принтерот и начинот на 3Д печатење

Вклучете се во дигиталниот свет, на еден покреативен начин, и научете како се креираат и создаваат 3Д модели преку работа со 3Д принтер. Патем, ДОБИВАТЕ 3Д ПРИНТЕР со упис на курсот, со кој ќе можете понатаму максимално да ги искористите стекнатите знаења, а секако и истите да ги надградите.


Курсот е организиран во форма така што студентите најпрво го изучуваат делот за 3Д моделирање и компјутерска обработка на 3Д принтовите, а подоцна се изучува практичната работа и правилно ракување со 3Д печатачот.


По успешно завршената обука, студентот се стекнува со меѓународно признаен сертификат, издаден од Autodesk USA, бидејќи М3ДС Академијата важи за лиценциран Autodesk Training центар.

🔺 ниво: напредно

✔ времетраење: 3 месеци, ( 14 Септември 2020 - 04 Декември 2020)

🕐 фонд на часови: 60 часови

👨 интернационално сертифицирани инструктори

🎓 сертификација: меѓународен сертификат од Autodesk

💻 не е потребно предзнаење

❗ ДОСТАПНО СО ВАУЧЕРИТЕ ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ


Финалната изработка која што ќе ја изработи студентот, има право да ја искористи како почеток на неговото лично портфолио за понатамошна работа.


Термини за настава (во зависност од групата во која ќе членува студентот): 13:00 - 15:30 / 16:00 - 18:30 / 19:00 - 21:30

На студентите им следува дополнителна настава за пропуштен час, еднаш во тековната недела, со претходен договор со инструкторите.

Наставната програма според предвидените наставни часови опфаќа:

  • 3Д моделирање во AUTODESK MAYA

  • правилна подготовка на 3Д принт и работа со точни димензии во AUTODESK MAYA

  • напредно 3Д моделирање во ZBRUSH за 3Д печатење

  • Поим 3Д ПЕЧАТЕЊЕ, видови принтери и материјали

  • правилно управување со 3Д ПРИНТЕР

  • изучување повеќе програми за 3Д печатење

  • изработка на СОПСТВЕН 3Д ПРИНТ

Цената на Курсот за 3Д печатење СО ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВАУЧЕР, изнесува вкупно 60,000 денари. Наставата се одвива на два начина - и во живо и онлајн.


За оние кои можеби не исполнуваат услови за вачер, М3ДС Академијата нуди своеволен попуст. Затоа за тие лица решивме - Курсот за 3Д печатење (БЕЗ ВАУЧЕР) да изнесува вкупно 690 евра (online настава) , со можност за плаќање на рати.


Нема дополнителни трошоци за 3Д ПРИНТЕРОТ

М3ДС Академијата подарува 3Д принтер и тоа: Ender-3 V2 на секој запишан студент, за правилна работа во текот на курсот, но и за понатамошно работење и надградување, со цел да ја подигнеме оваа гранка од ИТ индустријата на едно повисоко ниво.

Младите лица од 18-29 години кои имаат право на ваучерите за дигитални вештини од Владата на Р.С. Македонија, можат да ги искористат за оваа обука.

Ве молиме да ја пополните Google формата за да го евидентираме вашиот интерес на следниот линк: https://forms.gle/CKPzDvU9p6rwHKFu9

Повеќе детали за спецификациите на 3Д принтерот кој следува можете да прочитајте тука.


За повеќе информации Ве молиме обратете ни се на info@m3dsacademy.com или телефонски на 077/820-335, 075/315-521.
0 comments