Започнуваат уписите за Курсот за 3Д печатење


Вклучете се во креирање на едни од најголемите иновации во светот, изучувајќи ги правилните начини за 3Д печатење

Донесете ги креациите од дигиталниот свет во реалноста, со помош на 3Д печатач. Запишете се на Курсот за 3Д печатење, стекнете се со квалитетни знаења, и искористете ги со практична работа на 3Д печатач кој ќе го добиете од наша страна!

Курсот е организиран во форма така што студентите најпрво го изучуваат делот за 3Д моделирање и компјутерска обработка на 3Д принтовите, а подоцна се изучува практичната работа и правилно ракување со 3Д печатачот.


По успешно завршената обука, студентот се стекнува со меѓународно признаен сертификат, издаден од Autodesk USA, бидејќи М3ДС Академијата важи за лиценциран Autodesk Training центар.


🔺 ниво: напредно

✔ времетраење: 3 месеци, ( 15 Март 2021 - 20 Јуни 2021)

🕐 фонд на часови: 60 часови

🔍 предавања: 2 пати седмично

👨 интернационално сертифицирани инструктори

🎓 сертификација: меѓународен сертификат од Autodesk

💻 не е потребно предзнаење

❗ Нема дополнителни трошоци за 3Д печатачот

❗ Секој запишан студент добива 3Д печатач на крајот на курсот


Термини за настава (во зависност од групата во која ќе членува студентот):

13:00 - 15:30 / 16:00 - 18:30 / 19:00 - 21:30

На студентите им следува дополнителна настава за пропуштен час, еднаш во тековната недела, со претходен договор со инструкторите.

Цената на Курсот за 3Д печатење изнесува вкупно 690 евра, со можност за плаќање на 12 рати, каде месечна рата е 3,536 денари.

Наставата ќе се одвива онлајн.

Нема дополнителни трошоци за 3Д ПЕЧАТАЧОТ

М3ДС Академијата подарува 3Д принтер и тоа: Ender-3 V2 на секој запишан студент, за правилна работа во текот на курсот, но и за понатамошно работење и надградување, со цел да ја подигнеме оваа гранка од ИТ индустријата на едно повисоко ниво.


Ве молиме да ја пополните Google формата за да го евидентираме вашиот интерес на следниот линк: https://forms.gle/yt3SzPeMVxsQybWRA

Повеќе детали за спецификациите на 3Д принтерот кој следува можете да прочитате тука.


За повеќе информации Ве молиме обратете ни се на info@m3dsacademy.com или телефонски на 077/820-335, 075/315-521.

0 comments