top of page

М3ДС – дел од првиот Mini Maker Faire во Скопје


М3ДС зема учество на овој Mini Maker Faire каде во своето катче ги промовиравме изработките на нашите студенти, објаснувавме за 3Д процесот, работењето на 3Д принтер, како и неговата примена.

 

Посетителите на нашиот штанд имаа можност самите да работат со 3Д пенкало и да си изработат приверзок по своја желба и креација, со што го побудивме нивниот љубопитен дух токму за оваа сфера. Инаку ова е првиот Mini Maker Faire кој се одржува во Скопје.


Каква беше забавната атмосфера, можете да погледнете од фотографиите во прилог.


Recent Posts

See All
bottom of page