top of page

М3ДС менаџира проекти на професионален начин со FTrack StudioFTrack е платформа за управување со проекти, следење на производството и преглед на медиуми и тимови во креативните индустрии кои ја користат за соработка. FTrack ги поврзува луѓето, ги поедноставува работните текови и ја зголемува ефикасноста во студиото.

М3ДС Академијата соопштува дека моментално токму оваа платформа ја користиме во нашето студио, за подобра координација и зголемена продуктивност и ефикасност. FTrack го прави планирањето и организирањето многу подобро.

Закажувајќи ги проектите и планирајќи ги од почеток до крај, се следи напредокот користејќи студио за преглед на се што се случува во вашето студио во различни проекти и оддели.

Исто така, помага при широко планирање со поставување на сите фази во временска рамка со клучни пресвртници. Тоа е совршена алатка за производителите и супервизорите да ги испланираат прелиминарните фази на проектот ефективно. Се координираат управувањето со тимот и планирањето на ресурсите за да обезбедат проектите да останат според предвидените рокови и планови.

Организирајте се и зголемете ја продуктивноста на тимот со ftrack студио.

Погоден е за дизајнирање на 3Д анимации, VFX и постпродукција, 2Д анимации, филмови, рекламирање, доколку сте склони кон тимско креирање при вашата работа.

Повеќе за FTRACK можете да прочитате на https://www.ftrack.com/en/
Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page