top of page

М3ДС официјално лиценциран и од страна на InstaLOD


 

Со помош на оваа соработка, сега имаме пристап до целиот опсег на InstaLOD технологијата, со чија помош ќе имаме едноставно преземање масивни CAD-склопови во апликација,  VR или оптимизирање на ААА-сцени, за постигување на нашата визија. Секоја индивидуална карактеристика е внимателно изработена за да ги испорача најдобрите резултати во класата на извонредни нивоа на изведба.


InstaLOD е технологија која ги овластува волшебните креации, почнувајќи од возбудливите блокбастер 3D искуства. па се до  конфигуратори за луксузни автомобили. Користењето на софистицираните алгоритми на InstaLOD овозможува создавање на зачудувачки 3D сцени.Recent Posts

See All
bottom of page