top of page

Стефан Митров, официјално е награден со признанието Autodesk Certified Instructor - Silver


 

Стефан Митров, основачот на М3ДС Академијата, официјално е награден со признанието за Autodesk Certified Instructor – Silver, издадено од Програмата за овластени инструменти за Autodesk.

 

Со ваквото признание и овластување како инструктор со сребрен (silver) акредитив, се означува дека се поседуваат упатства за дизајн, вештини и потребно знаење за специфични апликации од Autodesk, потребни за континуирана правилна испорака на курсот во вид на наставна програма, во времетраење од 3 години. Ваквото овластување како Autodesk Certified Instructor – Silver, е доказ за одржување на многучасовна правилна обука на студентите,  грижа за нив преку професионални / образовни конференции, професионален развој, наставна испорака, наставни дизајни, развој на наставната програма, управување со проекти. Autodesk ја препознава професионалната експертиза на активни, одобрени инструктори, а истите се одобрени според програмата за овластување, доделувајќи им ACI Standard Badge.  

Ваквото признание е признаено и од Credly, водечки светски давател на услуги за дигитални квалификации, што работи со кредибилни организации за да ги препознаат, управуваат и споделуваат професионалните достигнувања.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page