top of page

Стипендии за М3ДС Академија за 3D и Game Design

М3ДС оваа година ја проширува студиската програма која станува достапна за сите Основци, Средношколци, Студенти, Вработени/Невработени. 


  1. Студентите   програмата за оваа категорија на студенти е специфична и богата со практична настава со тоа што студентот се обврзува сите домашни задачи да за изработат во присуство на инструкторите.

  2. Вработени/Студенти/Средношколци програма за категорија на лица кои имаат обврски – М3ДС за оваа категорија има изготвено програма која е флексибилна, термините за посетување на наставата се определуваат според групата, за да има можност студентите да не губат од настава и бидат не бидат попречени да ја посетуваат. Доколку студентот поради оправдани причини отсуствува од настава, тимот на М3ДС определува термин (приватен час)  за да му надокнади на студентот. Со овој акт академијата го задржува квалитетот и грижата спрема студентите бидејки студентите се нашето портфолио.

  3. Основци – програмата за младите ентузијасти – да научат како се изработуваат игрите и филмовите, со тоа што наставата за нив се одвива за време на викендите, за да не им се наруши редовната настава. Во текот на зимскиот и летниот распуст часовите од викендите се преместуваат во работните денови од понеделник до петок. Пред се, во оваа категорија на студенти имаме најголема грижа со тоа што часовите не се школски, туку се со забава и со пријателски пристап, со тоа што малечките нема да чувстуваат никаков притисок за време на студиите.

Во М3ДС има два типа на програми: 3 месечни и 12 месечни студии.

  1. 3 Месечните – студии опфаќаат изучување на основните на 3Д-то како Моделирање, Анимација, Текстурирање и Финализација на слика.

  2. 12 Месечните – студии се  изучуваа целокупниот процес како се изработува една игра или филм. Во првите 5-6 месеци програмата е генерална за сите студенти кои ги учат основите од сите  бранши па тоа доведува студентот да се запознае во која област би сакал да продолжи и да го специјализира своето знаење. Во втората половина на студии студентот определува од 1 до 3 предмети  кој би сакал да специјализира и надгради знаењето, со ова доведуваме и гарантираме секој студент да е квалитетен доколку ги заврши сите зададени задачи од страна на иснтрукторите.

  3. Студентите во М3ДС за да ја положат академската година полагаат со завршен проект и изработено портфолио по завршувањето они се здобиваат со меѓународен сертификат од Autodesk кој е со вклучен матичен број и се легитимира на глобално ниво.

  4. Стипендии –  М3ДС ги стипендира  сите заинтересирани и љубители на Game Design-от. Аплицирајте тука уписите се во тек : https://docs.google.com/forms/d/1fcJbLKPJLAjT3l8HE-W1S_kPWHVIk8C5mTNa-kJyehI За подетални информации во врска со програмата и кои софтвери се изучуваат проследено е на следниов линк : Promotion-2018

bottom of page