M3DS Academy

FOR 3D AND GAME DESIGN

Address  Ljubljanska 5, Skopje 1000

Tel: +38977820335

Email: m3dsanimation@gmail.com

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
GET IN TOUCH

Copyright M3DS Academy 2018 | All Rights Reserved

  Студентите се нашето портфолио

  „Студентите се нашето портфолио“ ! – Е слоганот по кој се води академијата M3DS. Со својата досегашна напорна работа и тоа се докажало со квалитетната изработка на модели кои се изработени на 12 месечната академија како и кратките курсеви од 3 месеци кои им се на располагање на студентите.


  За време на нивното студирање имаат шанса да работат на реални проекти, да имаат приватни часови, можност да станат инструктори како и 24/7 поддршка од страна на M3DS. Студентите за да ги изработат своите дела работат во  програмите Autodesk Maya, ZBrush, Substance Painter, Photoshop и Unreal Engine.  Во продолжение погледнете ги моделите на студентите.

  #m3ds #texturing #zBrush #3dcar #3dmaya #modeling #SubstancePainter #3d