top of page

Студентите се нашето портфолио

„Студентите се нашето портфолио“ ! – Е слоганот по кој се води академијата M3DS. Со својата досегашна напорна работа и тоа се докажало со квалитетната изработка на модели кои се изработени на 12 месечната академија како и кратките курсеви од 3 месеци кои им се на располагање на студентите.


За време на нивното студирање имаат шанса да работат на реални проекти, да имаат приватни часови, можност да станат инструктори како и 24/7 поддршка од страна на M3DS. Студентите за да ги изработат своите дела работат во  програмите Autodesk Maya, ZBrush, Substance Painter, Photoshop и Unreal Engine.Во продолжение погледнете ги моделите на студентите.

Comments


bottom of page