top of page

Уште еден претставник од GoodbyeKansas Studios на M3ConferenceАндерс работи во индустријата VFX повеќе од 20 години. Тој му се придружи на Fido - сега дел од Goodbye Kansas - во 2004 година, и почнал да работи како Line Producer и сега го раководи одделот за Talent Acquisition, пронаоѓајќи многу од талентите што му помогнаа на Goodbye Kansas да прерасне во најуспешниот студиски VFX & CGI во Шведска.

Неговата позиција му овозможува да соработува со деловните партнери за човечки ресурси, за да ги разбере целите на компанијата и да конструира планови и стратегии за подобрување на перформансите на вработување. Во основа, главната одговорност е да привлече врвни таленти и разновидни кандидати на сите нивоа на една организација. Тој ќе сподели значајни совети и искуства во врска со тоа што е потребно за полесно да се вработите во оваа индустрија, за позицијата за која аплицирате.

Дојдете и придружете се на M3Conference на 20/21/22 Март 2020. Early-bird карти можете да купите на следниот линк. Facebook настанот можете да го најдете тука.

Recent Posts

See All
bottom of page