top of page

3Д холограмска проекција на новиот дизајн на Tanqueray GinМ3ДС Академијата во соработка со TREED MK, изработија 3D холограмска проекција на новиот дизајн на познатиот пијалок Tanqueray Gin.

3D изработката на новиот дизајн на шишето беше направена во програмата Autodesk Maya, користејќи најпрво базична цилиндрична форма, за понатамошно во следните итерации да се додадат потребните детали.Рендерирањето на продукт-дизајнот беше направено во софтверот Keyshot, користејќи потребни стаклени, метални и liquid материјали, додавајќи ги и останатите етикети, мапи и детализирање на моделот.На крајот со добри светла во сцената и позиционирање на шишето, беше изработено 360° видео од финалниот дизајн. Со помош на TREED и нивниот интегриран 3D холографски дисплеј систем, кој проектира 3D холограми, сето ова на интересен начин беше прикажано на главната промоција.


Како изгледаше процесот на изработка погледнете во продолжение:Recent Posts

See All

Comments


bottom of page