top of page

Regjistrohuni në kursin për të shtypur 3D dhe fitoni 3D printerBëhuni pjesë dhe kyquni në krijimin e njërës nga inovacionet më të mëdha në botë, duke mësuar punën e 3D printerit dhe mënyrën e 3D shtypjes

 

Kyquni në botën digjitale, në një mënyrë më kreative dhe mësoni se si krijohen 3D modelet përmes punës me 3D printer. Ndërkohë, me regjistrim në këtë kurs FITONI 3D PRINTER me anë të së cilit, pastaj në mënyrë maksimale mund ti shfrytëzoni dituritë e fituara dhe të njejtat ti mbindërtoni.


Kursi është organizuar në atë mënyrë, me çrast studentët fillimisht mësojnë për 3D pjesën e modelimit dhe përpunimit kompjuterik të 3D printerëve, ndërsa më vonë mësohet puna praktike dhe përdorimi i drejtë i 3D shtypjes.


Pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, studenti paiset me çertifikatë të pranuar ndërkombëtare të lëshuar nga AUTODESK USA, nga se М3DS Akademia është e licencuar si qendër për Autodesk Training.


🔺 niveli: i avansuar

✔ kohëzgjatja: 3 muaj, ( 14 shtator 2020 - 04 dhjetor 2020)

🕐 fondi i orëve: 60 orë

👨 trajnues të certifikuar ndërkombëtarisht

🎓 certifikimi: certifikat ndërkombëtare nga AUTODESK

💻 nuk ka nevojë për paradije

❗ Çasje me VAUÇERËT PËR SHKATHTËSI DIGJITALE

Punimin final të cilin do ta punoj studenti ka të drejtë ta shfrytëzoj në portfolion e tij dhe ti shërbej pastaj për punën e mëtejme.

Koha e mësimit (në varësi nga grupi ku do të antarësohet studenti):

13:00 - 15:30 / 16:00 - 18:30 / 19:00 - 21:30

Studentët të cilët kanë humbur ndonjë orë, u takon orë plotësuese, njëherë gjatë javës së ardhshme, në marëveshje paraprake me trajnuesit.

 

Programi arsimor sipas orëve të parashikuara mësimore përmbledh:

  • 3D modelimin në AUTODESK MAYA

  • Përgaditjen e drejtë të 3D printimit dhe punën me dimenzione të sakta me AUTODESK MAYA

  • Modelimi i avansuar i 3D në ZBRUSH për 3D shtypje

  • Kuptimi i 3D SHTYPJES, llojet e printerëve dhe materijalet

  • Përdorimi i drejtë i 3D PRINTERIT

  • Mësimi i më shumë programeve për 3D shtypje

  • Përpunimi i 3D PRINTIT VETANAK

 

Çmimi i kursit për 3D shtypje me SHFRYTËZIMIN E VAUÇERIT, është në total

60,000 denar. Mësimi zhvillohet në dy mënyra – direkt dhe online.

Çmimi i rregullt i kursit për 3D shtypje (PA VAUÇER) është gjithsejt 690 еuro (online mësim), me mundësi për pagesë me këste.


Mësimi do të zhvillohet në gjuhën angleze.

 

Nuk ka harxhime plotësuese për 3D PRINTERIN

М3DS Akademia dhuron 3D printer dhe ate: Ender-3 V2 për secilin student të regjistruar, për punë të rregullt gjatë kursit,dhe për punë të mëtejme dhe mbindërtim, me qëllim që këtë degë të IT industrisë ta ngrisim në një nivel më të lartë.

 

Të rinjt nga mosha 18-29 të cilët kanë të drejtë në vauçer për aftësi digjitale nga Qeveria e RV të Maqedonisë, mund ti shfrytëzojnë për këtë trajnim.

 

Ju lutem ta plotësoni, Google formën për ta evidentuar interesimin tuaj në linkun në vijim: https://forms.gle/CKPzDvU9p6rwHKFu9

 

Më shumë detaje për specifikacionet e 3D printerit mund të lexoni këtu.


Për më shumë informata, Ju lutemi paraqituni në info@m3dsacademy.com ose përmes telefonave në +38975445680 или +38977820335
Comments


bottom of page